CENTROPOL
Pro společnost Centropol, alternativního poskytovatele energií a také telco služeb, jsme připravili novou komunikační strategii reflektující měnící se situaci na trhu utilit. Součástí byla kampaň zahrnující komplexní 360° komunikaci včetně televizního spotu a také modernizace vizuálního stylu společnosti, který se promítl do všech kanálů B2C i B2B komunikace.
© 2019 Proximity Prague. All rights reserved.