ČESKÁ POJIŠŤOVNA
Pro největší Českou pojišťovnu, člena Generali group, již po mnoho let připravujeme s oddělením CRM cross- a up-sellové kampaně. Jedná se o efektivní přímou, personalizovanou a segmentovanou komunikaci na zákaznický kmen založenou na různých podobách zásilek – kreativních i servisních.
© 2019 Proximity Prague. All rights reserved.