JACOBS
Pro Jacobs jsme od roku 2011 připravovali digitální strategie v oblasti sociálních sítí včetně jejich správy, soutěží na FB, microsity pro promotion včetně programování soutěžních aplikací. Jednalo se o podporu značek Jacobs Krönung a Tassimo a jejich emocionálního positioningu. Nyní zajišťujeme lokalizaci a adaptaci webových stránek Jacobstogether.cz/sk, zapadajících do digitálního kontextu značky, a jejich průběžný update.
© 2019 Proximity Prague. All rights reserved.