JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA
Agentura Proximity Prague získala možnost spolupráce na projektu Janáček Ostrava 2018. Ten má za cíl zviditelnění ostravského regionu prostřednictvím slavného hudebního skladatele Leoše Janáčka coby místního rodáka, jehož 90leté výročí úmrtí si připomínáme. Jako primární cíl komunikace Proximity vytyčuje vyvolat emoce a zvýšit povědomí o projektu, kdy je komunikační linka postavená na ostravském regionu a jeho charakteristikách v provázanosti na Janáčkovu tvorbu. Snaží se zachytit ostravský region, z jehož podnětů Leoš Janáček při své tvorbě velmi často čerpal. Proximity zajišťuje celkovou komunikační i kreativní stránku kampaně, přípravu televizního spotu i sestřih spotu pro potřeby sociálních síti a YouTube.
© 2019 Proximity Prague. All rights reserved.