Český rozhlas Vltava

Art is not dead

Proximity Prague

Důvodem dlouhodobého poklesu poslechovosti tradiční stanice Vltava byla nemoderní programová struktura. Byl sestaven nový program, který si klade za cíl oslovit mladší a širší cílovou skupinu. Součástí změn byla reklamní kampaň, která progresivně posouvala positioning stanice a vyvolávala interakci v nových segmentech posluchačů, a odrazila se v jejich signifikantním nárůstu.

Sdílet