Generali Česká pojišťovna

Proximity Prague

Pro Generali Českou pojišťovnu již přes deset let zajišťujeme koordinačně a datově náročný direct marketingový projekt „Dožití“.

Jedná se o kompletní produkční servis zahrnující grafickou přípravu dokumentů a jejich následnou tiskovou produkci, dále zpracování databází včetně párování a propojování více zdrojových dat, personalizace smluv s mnoha proměnnými, kontroly těchto údajů před vytištěním a kompletaci všech materiálů do desek, obálek a kartonů. Společně s přehledovými a dodacími listy probíhá předání přepravní společnosti.

Jsme zodpovědní také za nahrání digitálních obrazů za účelem archivace smluv, které klienti v rámci nabídky akceptovali. Vše probíhá přes námi vyvinutou aplikaci virtuálně přímo do DACP klienta.

Materiály jsou distribuovány pracovníkům z prodejní sítě GČP (pobočky, agentury, externí partneři) a slouží k podpoření jejich argumentace při osobním jednání s klienty, kterým končí Životní pojištění (proto název kampaně „Dožití“). Jednání předchází navolávání call centrem s pozvánkou na schůzku, kde pracovníci GČP komunikují s těmito klienty a snaží se je přesvědčit k investování uspořených prostředků ze Životního pojištění do dalších, nejen investičních, produktů GČP.

Za 12 let trvání projektu byly ve více než 60 vlnách osloveny statisíce klientů při ročních průměrných obratech v řádu miliónů korun.

Sdílet